Certificat ISO 9001:2015

Si ets una entitat social t’assessorem i et guiem per a l’obtenció de l’acreditació de qualitat Norma ISO

Certificado ISO 9001:2015

Si ets una entitat social t’assessorem i et guiem per a l’obtenció de l’acreditació de qualitat Norma ISO

Què inclou?

El procés de certificació consta de diferents fases que normalment es realitzen en un període d’entre tres i sis mesos en funció del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat.

FASE 1

REVISIÓ DEL SISTEMA

FASE 2

CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ

FASE 3

PROCESSOS DE REALITZACIÓ

FASE 4

PROCESSOS DE SUPORT

FASE 5

INDICADORS

FASE 6

AUDITORIA INTERNA

FASE 7

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Condicions econòmiques exclusives per a fundacions, associacions i entitats del Tercer Sector Social.

Política de privacitat

Què inclou?

El procés de certificació consta de diferents fases que normalment es realitzen en un període d’entre tres i sis mesos en funció del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat.

FASE 1

REVISIÓ DEL SISTEMA

FASE 2

CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ

FASE 3

PROCESSOS DE REALITZACIÓ

FASE 4

PROCESSOS DE SUPORT

FASE 5

INDICADORS

FASE 6

AUDITORIA INTERNA

FASE 7

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Condicions econòmiques exclusives per a fundacions, associacions i entitats del Tercer Sector Social.

Política de privacitat

Fases 1 i 2

Context de l'organització lideratge

Missió, visió i valors
Política de qualitat
Organigrama
Mapa de processos
Anàlisi de situació
Manual de gestió de la qualitat
Planificació estratègica 2018
________________________________________

AP400 AP500

Fase 3

processos de realització

Protocol 1

Protocol …. n

________________________________________

P01 P02

Fase 4

processos de suport i estratègics

Facturació

Informàtica

Revisió del sistema de gestió

________________________________________

P03 P04 P05

Fase 5

Cuadro de comandament,

indicadors, objectiu i

planificació

________________________________________

620-1

Pla d’acció

________________________________________

610-2

Planificació del sistema

________________________________________

610-3

Requisits dels llocs de treball

________________________________________

712-1

Manteniment d’equips i

seguretat del sistema

________________________________________

713-1

Registre de N.C.

i accions de millora

________________________________________

910-1

Registre de treballadors

________________________________________

712-2

Documentació externa

controlada

________________________________________

750-2

Registre de tasques

________________________________________

910-2

Registre d’usuaris

________________________________________

AP-850

Fase 6

Auditoria interna

________________________________________

920-4

Fase 7

Obtenció del certificat

Una vegada obtingut el certificat, es nostres serveis són:

Auditories externes de seguiment

Assessorament de plans estratègics

Consultoria per a l'obtenció de subvencions

Atenció i assessorament continuat

Qui som

Som un equip compromès amb el Tercer Sector Social.

A partir d’una sòlida formació en el món de la gestión de la qualitat, projectem la nostra experiència per a fer que les organitzacions socials siguin més eficients.

Es tracta que amb els mateixos recursos (a vegades fins i tot amb menys recursos per subvencions que no arriben) s’obtinguin millors resultats, allò que anomenem “ecologia de la gestió”.

LIDERATGE

El nostre projecte està liderat per:

Jordi Bosch

Professional de reconeguda experiència que ha dedicat la seva vida a la participació i direcció en programes d’ajuda humanitària. En l’àmbit del Tercer Sector Social, realitza també funcions directives i institucionals en importants ONG de caràcter nacional i internacional. Compta també amb una extensa experiència en el sector privat, especialment en educació i serveis. En Jordi té formació en Filosofia, Teologia i Gestió empresarial.

Ferran Carballido

Assumeix la part més directa de consultoria, organitzant i fent la programació necessària per dur a terme l’agenda de certificació. Ferran té formació en Filosofia i Música. També és compositor.

Miquel Abril

Responsable de la gestió comercial i difusió del programa. Llarga experiència en el món financer i institucional. Amb formació en el sector associatiu i fundacional, i en diverses àrees de coaching, manegement i direcció.

Si ho desitges, nosaltres et truquem

Si ho desitges, nosaltres et truquem

Petició de trucada

15 + 14 =

Els nostres principis

Resultats

Obtener los mejores resultados en la empresa convencional es una obligación, en una ONG, además, es un deber moral, porque se trata de la defensa del derecho humano de la promoción personal y la inclusión social.

Experiència

somos expert@s en la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, con un profundo conocimiento de mundo asociativo y colaborativo.

Valor afegit

Sabemos adaptarnos a cada caso particular, aportando siempre valor añadido.

Enfocament

Una ONG no deja de ser una empresa, por lo que los medios han de ser los mismos, aunque sus fines, diferentes.

PER QUÈ IMPLANTAR LA NORMA ISO?

Cada vez hay más personas necesitadas y menos dinero, público o privado, destinado a subvenciones. La transparencia de las cuentas ya no es un valor exclusivo para obtener fondos. Se hace también necesario acreditar que los recursos se gestionan correctamente, aplicando de forma continuada un sistema de retroalimentación que mida y analice su sistema de gestión para hacerlo más eficaz.

La certificación oficial conforme que un Sistema de Gestión de la Calidad es eficiente, se realiza a través de empresas acreditadas, con el respaldo de organismos internacionales. Las Normas ISO son las más extendidas y reconocidas del mundo.

La certificación ISO garantiza a los donantes de la ONG que sus métodos de trabajo son los adecuados para conseguir la máxima eficacia y calidad del servicio que prestan.

Las Normas ISO están asociadas a competencia y valor añadido.

Posibilita la entrada a proyectos de envergadura, y también a la obtención de subvenciones de grandes corporaciones o administraciones de alto nivel, muy exigentes en sus requisitos para la participación.

Aporta mejora continua, rigor, organización y racionalidad en el trabajo.

Missió

Assessorar les entitats del Tercer Sector Social en els processos de disseny i implantació de sistemes de qualitat de gestió, plans estratègics i plans de captació de fons, aportant-los així el coneixement i suport per a professionalitzar la seva gestió, optimitzar els seus recursos i assolir els seus objectius.

Visió

V1.

Ser la Consultora que actuï com a motor per tal d’aconseguir un Tercer Sector Social totalment professionalizat que es distingeixi per dur a terme la seva operativa des de l’excel·lència i que aporti al conjunt de la societat la seva millor versió.

V2.

Ser la Consultora de referència per a les entitats socials que aspiren a distingir-se mitjançant l’excel·lència en la seva gestió.

V3.

Implantar l’ús de la Norma ISO 9001 como estàndard en el Sistema de Gestió de la Qualitat de les entitats del Tercer Sector Social.

Valores

Compromiso: Posem tots els nostres recursos, esforç i passió en acompanyar els nostres clients fins a l’assoliment dels seus objectius.
Coherència: Treballem per la excel·lència en la gestió
Empatía: Coneixem en “primera persona” el sector i el vivim diàriamente. No ens costa gens posar-nos en el lloc dels nostres clients.
Perseverança: Estem plenament convençuts que “si vols, pots”. Nosaltres t’acompanyem durant el camí i fins la meta.
Adaptabilitat: Escoltem de manera oberta, honesta i sincera els teus desitjos, necessitats i preocupacions. Et fem tot seguit un proposta de col·laboració totalment adaptada a aquestes circumstàncies.

VOLUNTARIAT

Puedes participar en nuestro proyecto social:

Estudiant

Si éstas interesado en la auditoría, la certificación y el montaje documental, ponte en contacto con nosotros.

Senior.

Si eres experto en consultoría y auditoria interna de las normas ISO puedes colaborar en nuestros proyectos.

Quelcom més que una ISO

Les organitzacions socials necessiten transparència.

Fins ara la transparència es centrava en la pulcritud dels comptes.

En aquests moments es demana acreditar el requisit de l'eficiència: l'eina que fa que els recursos rebuts siguin gestionats amb efectivitat i eficàcia.

Las Normas ISO emanan de un Comité Internacional de estandarización. Son las más utilizadas en las empresas, industrias y servicios para acreditar la eficiencia de los Sistemas de Gestión. Las organizaciones sociales también deben recurrir a esta certificación porque es la única válida a nivel oficial.

En una entidad social siempre se había considerado la gestión como una palabra secundaria, mientras que la “buena intención” era lo más importante. Gestión era un concepto empresarial que, aparentemente, no tenía relación con la entidad social.

Actualmente es al revés, las entidades sociales deben gestionarse como una empresa, y, justamente porque son empresas no convencionales, aún deben hacerlo mejor: por su compromiso social han de alcanzar la excelencia.

Actualment per a demanar subvencions cada vegada és més necessari acreditar un Sistema de Gestió eficaç, de qualitat, basat en la millora continuada.

Les Normes ISO sorgeixen d'un Comitè Internacional d'estandarització

Són les més utilitzades en empreses, indústries i serveis per a acreditar l’eficiència dels Sistemes de Gestió. Les organitzacions socials també han de recórrer a aquesta certificació perquè és l’única vàlida a nivell oficial.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
ISO 9001: 2015

¿Què són les normes ISO 9000?

Les normes ISO 9000 són un conjunt de normes internacionals que tenen com a finalitat la gestió i l’assegurament dels sistemes de qualitat de les organitzacions.

Contenen els requisits per a la implantació d’un Sistema de Qualitat d’acord amb els estàndards internacionals, concretament factors tècnics, de direcció i humans que afecten a tots els processos l’organització.

La família de normes ISO 9000 es compon de:

  • ISO 9001:2015. Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits.
  • ISO 9000:2015. Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i vocabulari.
  • ISO 9002:2017. Directrius d’aplicació.

La conseqüència immediata de sol·licitar aquesta certificació és la revisió i preparació de la pròpia organizació, la qual la fa més eficaç i eficient. És una transformació que marca l’inici d’una nova etapa.

No ho deixis passar

ÉS MÉS FÀCIL I ASSEQUIBLE DEL QUE CREUS

Estem a la vostra disposició, estem de la vostra part i creiem en el mateix que vosaltres. Sol·licita informació i entendràs millor la solució.

CONTACTE

C/ Balmes 211 Pral. 2ª

08017 Barcelona

De dilluns a divendres

de 09:00 a 19:00